เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ถั่วแปบ

Lablab purpureus (L.) Sweet
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Fabaceae
ไม้เถาเลื้อย อายุหลายปี สูง ๑.๕ – ๓ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่กว้าง ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบ สีขาวหรือ สีม่วง ผลเป็นฝักแบน มี ๓ – ๕ เมล็ด สีขาว สีม่วงหรือสีม่วงดำ ถั่วแปบเป็นพืชที่มีลักษณะหลากหลาย แตกต่างตามสายพันธุ์ ออกดอก ช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Lablab purpureus is a perennial climber, usually 1.5 – 3 m long. Leave pinnately compound, alternate, broadly ovate. Inflorescences in axillary racemes, with white or purple flowers. Pods oblong-falcate, flat, 4 – 6 cm long. Seeds 3 – 5, white, purple or purplish-black. This species is very variable and with many selected cultivars by the natives. Flowering in April – August. It can be propagated by seed.
ยอดลวกจิ้มนํ้าพริกหรือประกอบอาหาร เช่น นำมาแกง
Young pods are boiled before eating with chilli sauce or cooked in curry as vegetables.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1962 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
2 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
3 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
4 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
5 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
6 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
7 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
8 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
9 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
10 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
11 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
12 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
13 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
14 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
15 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
16 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
17 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
18 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
19 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
20 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
21 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
22 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
23 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
24 Lablab purpureus (L.) Sweet FABACEAE
25 Lablab purpureus (L.) Sweet Mor Ba Sa FABACEAE
26 Lablab purpureus (L.) Sweet Plo mue (Karen-Chiang Mai) FABACEAE
27 Lablab purpureus (L.) Sweet thao paep FABACEAE
28 Lablab purpureus (L.) Sweet Thua pae FABACEAE
29 Lablab purpureus (L.) Sweet thua paep FABACEAE
30 Lablab purpureus (L.) Sweet Thua Paep, ถั่วแปป FABACEAE
31 Lablab purpureus (L.) Sweet Thua Paep, ถัวแปป; Tao Dai, เต่าได (Hmong) FABACEAE
32 Lablab purpureus (L.) Sweet Thua Paep, ถั่วแปป; Tao Klai, เต่าไกล (Hmong) FABACEAE
33 Lablab purpureus (L.) Sweet Thua Pap FABACEAE
34 Lablab purpureus (L.) Sweet Toa Dai FABACEAE
35 Lablab purpureus (L.) Sweet Tua Pab FABACEAE
36 Lablab purpureus (L.) Sweet Tua Pab FABACEAE
37 Lablab purpureus (L.) Sweet Tua Pab FABACEAE
38 Lablab purpureus (L.) Sweet Tua Pab FABACEAE
39 Lablab purpureus (L.) Sweet Tua Pab FABACEAE
40 Lablab purpureus (L.) Sweet Tua Paeb FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: