เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

อ้มกบ

Limnophila rugosa (Roth.) Merr.
ผักกระโฉม ผักกระโสม
Scrophulariaceae
ไม้ล้มลุก ชอบนํ้า อายุหลายปี สูงถึง ๕๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียง ตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ดอกเดี่ยวออกจากซอกใบ สีนํ้าเงินแกมม่วง ผลรูปไข่สีนํ้าตาลอ่อน ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือการแยกต้นอ่อน
Limnophila rugosa is a semi-aquatic perennial herb, up to 50 cm tall. Leaves simple, opposite, ovate or elliptic. Flowers solitary in axillary, purplish-blue. Fruits are pale brown, ovoid. Flowering in August – November. It can be propagated by seed or young plant division.
-
ใบมีกลิ่นหอมนิยมรับประทานสดเป็นผักเคียง หรือใช้ประกอบ อาหารเพื่อแต่งกลิ่น
The aromatic leaves are a popular side dish or used for flavoring.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2228 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: