เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักชีล้อม

Oenanthe javanica (Blume) DC.
ผักอันอ้อ ผักอัน
Apiaceae
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นทอดเลื้อย แตกกิ่งก้านมาก ใบประกอบ แบบขนนก ๑ – ๓ ชั้น ใบย่อยหยักเว้าเป็นพู ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม ที่ปลายยอดตรงข้ามกับใบ มีดอกย่อยสีขาว จำนวนมาก ผลรูปเกือบกลม มีขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการ ปักชำต้น
Oenanthe javanica is a perennial herb, erect and ascending from creeping base, much branched. Leaves 1 – 3 pinnately compound, alternate, leaflets lobed. Inflorescences in umbel, terminal and opposite the leaves, with many white flowerlets. Fruits are small, subglobose. Flowering in October – December. It is propagated by stem cutting
-
-
ยอดอ่อนรับประทานสดเป็นผักเคียงกับอาหารพื้นเมือง
Young shoots are eaten fresh as a side dish with local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3315 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Oenanthe javanica (Blume) DC. อันอ้อ APIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: