เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ผักขี้หูด

Raphanus sativus L. var. caudatus Alef.
มะปึ้ก ผักเปิ้ก
Brassicaceae
ไม้ล้มลุก อายุ ๑ – ๒ ปี สูง ๓๐ – ๙๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับแผ่นใบหยักเว้าเป็นพู ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว ๑๐ – ๔๐ ซม.ดอกสีขาวถึงสีม่วงอ่อน ผลเป็นฝักยาว ๕ – ๗ ซม. แห้งแล้วแตก ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Raphanus sativus L. var. caudatus is an annual or biennial herb, 30 – 90 cm tall. Leaves simple, alternately arranged, leaf-blade lobed. Inflorescences in terminal loose clusters, 10 – 40 cm long, with white-lilac flowers. Siliques are oblong, 5 – 7 cm long. Flowering in June – December.Propagation can be done by seed.
ช่อดอกและผลอ่อน ใช้รับประทานสดกับนํ้าพริก หรือใส่แกงแค
Inflorescences and young fruits are eaten raw with chilli sauce or cooked in the mixed vegetable curry, kaeng kae.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2432 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: