เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ขี้เหล็ก

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby
ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กหลวง
Fabaceae
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง ๑๘ ม. ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีใบย่อย ๖ – ๑๒ คู่ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดสีเหลือง ผลเป็นฝักแบนเรียว มีเมล็ดสีดำ ออกดอกช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Senna siamea is a medium-sized tree, up to 18 m tall. Leaves are pinnately compound, alternate, 6 – 12 pairs of leaflets. Inflorescences are in terminal panicles with many yellow flowers. Fruits are flat and slender pods with many black seeds. Flowering in September – November. This plant can be propagated by seed.
ใบอ่อนและดอกอ่อน นำมาประกอบอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงขี้เหล็กหรือนำมาลวกจิ้มนํ้าพริก ก่อนนำมาประกอบอาหารควรต้มนํ้าทิ้ง ๓ ครั้งเพื่อลดความขมที่มี
Young leaves and flower buds are cooked in many local dishes such as “kaeng khi lek” or eaten with chilli sauces after fast-boiled. During preparation, the cooking liquid is replaced 3 times to reduce its bitter taste.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3009 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: