เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

งา

Sesamum indicum L.
ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กหลวง
Lamiaceae
ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง ๑ – ๒ ม. ลำต้นเป็นแท่ง ๔ เหลี่ยม มีขนบางๆ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือสลับ รูปใบหอก ดอกสีขาว สีชมพูหรือสีชมพูอมม่วง ผลรูปรี เมื่อแห้งแล้วแตกออก มีเมล็ดสีขาวหรือสีดำออกดอกชว่งเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Sesamum indicum is an annual herb, to 1.2 m tall. Stem 4-angled, finely pubescent. Leaves simple, opposite or alternate, lanceolate. Flowers white, pink or inkish-purple. Capsule ellipsoid, dehiscent. Seed is black, or white. Flowering in September – November. This plant can be propagated by seed.
เมล็ดใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารหลากหลายชนิด นำไปสกัดได้นํ้ามันจากเมล็ด ใช้ประกอบอาหารหรือใช้เป็นยานวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
Seeds are used in the ingredients of many foods and extracted for seed oil. The seed oil is used for cooking and used in treatment of muscle pain.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2635 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: