เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ลิงลาว

Tupistra muricata (Gagnep.) N.Tanaka
นางแลว นางลาว
Asparagaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี เจริญเติบโตเป็นกอแน่น ใบเดี่ยว รูปใบหอกยาว หรือรูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน สีขาวปนสีม่วงเข้ม ผลรูปกลม มีเมล็ด ๓ – ๔ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือแยกเหง้า
Tupistra muricata is a perennial herb in dense clumps. Leaves are simple, long lanceolate – oblong. Inflorescences are developed from rhizome, white and dark purple. Fruit are in globose with 3 – 4 seeds. Flowering in November – February. This plant can be propagated by seed or rhizome division.
ช่อดอกอ่อนมีรสขม ใช้รับประทานเป็นผักเคียงกับลาบ ลวกจิ้มนํ้าพริก หรือนำมาผัดนํ้ามันหอย
Young inflorescences are bitter taste. It can be eaten as a side dish, cooked in curries, fast-boiled and served with chilli sauces and stir-fries with oil.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3433 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: