เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

มะแขว่น

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
กำจัดต้น พริกหอม มะข่วง ลูกระมาศ
Rutaceae
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ๕ – ๑๐ ม. ตามลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายยอดหรือซอกใบ สีขาว ผลรูปทรงกลม มีกลิ่นหอม ผลแห้งแล้วแตก มีเมล็ดสีดำ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Zanthoxylum rhetsa is a medium-sized tree, 5 – 10 m tall. Stems and branches are covered with prickles. Leaves are pinnately compound, alternate. Inflorescences in terminal or axillary panicles, flowers white, light fragrant. Fruits globose, dehiscent, aromatic, with black seeds. Flowering in May – August. This plant can be grown from seeds.
ใบรับประทานเป็นผักสดกับนํ้าพริก ผลแก่หรือเมล็ดใช้ตำ ให้ละเอียดผสมเครื่องแกง ประกอบอาหาร ให้รสเผ็ดร้อน มีกลิ่นหอม และช่วยดับกลิ่นคาว
Young leaves are eaten fresh as vegetables with chilli sauce. The dried fruits are used as a spice in many local foods.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2896 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: