เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ขิงเต่า

Zingiber citridorum Theilade & Mood
Zingiberaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี เหง้าใต้ดินมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นตะไคร้ลำต้นเทียมเหนือดิน สูง ๑ – ๑.๕ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับแผ่นใบรูปรี ดอกออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ดอกสีขาว มีใบประดับรองรับ ผลรูปไข่กลับเมื่อแก่แล้วแตก ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกเหง้าใต้ดิน
Zingiber citridorum is a perennial herb. The rhizomes are aromatic which are smells like lemongrass. Leaves simple, alternate, ovate. Inflorescences developed from rhizome. Flowers are white, with bracts. Fruits obovoid, dehiscent. Flowering in May – July. This plant can be propagated by rhizome division.
เหง้าใช้รับประทานสดเป็นผักเคียง ช่อดอกอ่อนลวกรับประทานกับนํ้าพริก
The rhizome are eaten fresh as a side dish. The young inflorescences are fast-boiled and served with chilli sauces.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1118 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: