เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ไพล

Zingiber montanum (J.Koening) Link ex A.Dietr.
ปูเลย ว่านไฟ
Zingiberaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมเหนือดินสูง ๑ – ๑.๘ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ ระนาบเดียว ดอกออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ยาว ๑๕ – ๒๔ ซม. ดอกย่อยสีขาวนวล มีใบประดับสีเขียวอมม่วงรองรับผลรูปเกือบกลม มีขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกเหง้า
Zingiber montanum is a perennial herb with rhizomes. The aerial parts are 1 – 1.8 m tall. Leaves simple, alternate. Inflorescences are developed from rhizome. Flowers are creamy-white with greenish-purple bracts. Fruits subglobose, very small. Flowering in May – August. It is propagated by rhizome division.
ในประเทศไทยพบเป็นพืชปลูก ต่างประเทศพบ บริเวณอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เหง้ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรใช้ขับลม แก้ท้องเสีย ขับโลหิตระดูสตรี แก้ฟกบวม เคล็ดขัดยอก แก้ผื่นคัน และสกัดเป็นส่วนผสมในยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
The rhizomes are used as traditional medicine in treatment of carminative and are the ingredients of analgesic muscle.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Uses of Zingiberaceae in Thailand

3738 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: