เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ไพลดำ

Zingiber ottensii Valeton
-
Zingiberaceae
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เหง้าใต้ดินมีนํ้ามันหอมระเหย เนื้อในสีม่วงอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผิวใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อจากเหง้า ใบประดับสีแดงคลํ้า หรือสีแดงแกมเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง ดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองอ่อน เป็นแนวถึงปลายกลีบ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
Zingiber ottensii is a rhizomatous herb, 1 – 1.5 m tall. Rhizomes are aromatic, internally pale purplish. Leaves simple, alternate, green and globrous. Inflorescences arising from the rhizome, bracts dull red to greenish-red and turning bright red. Flowers white with pale yellow towards the apical part. Flowering in August – October. This plant can be propagated by rhizome division.
-
เหง้าใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารแทนข่าได้ และยังใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรเป็นยาแก้ท้องร่วง แก้ปวดหลังปวดเอวเป็นยาช่วยให้ญิงคลอดลูกใหม่ฟื้นตัวเร็ว แก้ถ่ายเป็นเลือดเป็นยาขับลม รักษาโรคกระเพาะ เป็นยาระบาย แก้ท้องอืด รักษาอาการปวดท้อง แกอาหารเป็นพิษ ทาบริเวณที่โดนตัวบุู้ง ช่อดอกอ่อนเป็นยาระบาย หรือรับประทานสดเป็นผักกับแกงหน่อไม้หรือซุบหน่อไม้
The rhizomes are used as a spice to replace Alpinia galanga Willd. in the local dishes. The plant is so far used in traditional medicine.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

3182 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: