เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ปุด

Alpinia javanica Blume
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 150 - 300 ซม. ใบรูปขอบขนาน แผ่นใบมีขนปกคลุม ช่อดอก ออกกลางกลุ่มใบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปน็ หลอดสีชมพูออ่ น กลีบดอกสีขาวมีแต้มสีชมพูบริเวณกลางกลีบ กลีบปากสีขาว มีแถบสีเหลืองกลางกลีบ ผลกลม ผลสุกสีส้มหรือแดง
ในประเทศไทยพบบริเวณจังหวัดนราธิวาส ต่างประเทศพบบริเวณชวา เกาะสุมาตรา
เหง้า ต้มนํ้าดื่มช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ต้นอ่อน ช่อดอก รับประทานเป็นผักสดหรือผักลวก

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1366 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: