เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ข่าน้ำ

Alpinia nigra (Gaerth.) Burtt
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 1.5 - 3 ม. ใบรูปใบหอก ก้านใบสั้นมาก หรือไม่มี ผิวเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 30 ซม. ดอกสีชมพู ผลค่อนข้างกลม สีดำ
พบในประเทศไทย ที่ระดับ 900 - 1,100 ม. จากระดับนํ้าทะเล ในต่างประเทศพบในตอนใต้ของมณฑลยูนนานประเทศจีน ภูฏาน อินเดีย ศรีลังกา
เหง้า ใช้เป็นเครื่องเทศ หน่ออ่อนและช่อดอกรับประทานสด

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2383 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: