เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ข่าตาแดง

Alpinia siamensis K. Schum.
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 1 - 1.5 ม. ใบรูปหอกแกมรูป ขอบขนาน แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน กลีบสเตมิโนดรูปแถบ โคนกลีบสีแดง กลีบปากสีขาวมีเส้นสีแดง ผลกลม ผลสุกสีส้มหรือแดง
ในประเทศไทยพบเป็นพืชปลูก ทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างประเทศพบในกัมพูชาและเวียดนาม
เหง้า ใช้เป็นเครื่องเทศ หน่ออ่อนและช่อดอกใช้รับประทาน

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2478 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: