เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

เร่วป่า

Amomum repoeense Pierre ex Gagnep
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 50 - 70 ซม. ใบรูปขอบขนานแกมรูปรี ช่อดอกเกิดจากเหง้า แตกแขนง ดอกสีขาว กลีบปากสีขาว มีแถบสีเหลืองอ่อนกลางกลีบ มีประสีแดงใกล้โคนกลีบ เส้นท่อลำเลียงใส ผลทรงกลม มีสันตามแนวยาว เมื่ออ่อนสีขาว เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแก่
พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ต่างประเทศพบที่กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
หน่ออ่อนและเยื่อหุ้มเมล็ด รับประทานได้

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1536 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: