เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

เร่ว

Amomum uliginosum K.D. Konig
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูงประมาณ 2.5 - 3.5 ม. ใบรูปแถบ ปลายใบเป็นติ่งยาว ผิวใบด้านบนเป็นมันวาว ช่อดอกเกิดจากเหง้าใกล้โคนต้น 1 - 3 ช่อ ใบประดับหนา แข็ง สีนํ้าตาล กลีบเลี้ยงมีขนปกคลุมที่โคนหลอด กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีขาว โค้งเป็นรูปถ้วย มีแถบสีเหลืองกลางกลีบ มีแถบสีแดง 2 แถบ ขนาบข้าง ผลกลม มีหนามละเอียด เมล็ดกลมขนาดเล็กสีดำ
ในประเทศไทยพบได้ทั่วประเทศ ต่างประเทศพบทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใช้เป็นเครื่องเทศ ทางสมุนไพรใช้ราก รักษาหืด แก้ไอ ใบ ขับปัสสาวะ ดอก แก้เม็ดผื่นคันตามตัวเมล็ด แก้คลื่นไส้อาเจียน ขับผายลม แก้ไอ ขับนํ้านม

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2080 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: