เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

กระชายใบไม้

Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen
Zingiberaceae
ต้นสูง 10 - 25 ซม. ใบ 3 - 6 ใบ แผ่นใบรูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ช่อ ดอกเกิดที่ยอด อยู่ในกาบใบคู่บนสุด ดอกบานพ้นกาบใบ ลอดกลีบดอกสีขาว แฉกสีชมพู กลีบปากสีขาว โคนกลีบและปลายกลีบชมพู
พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย
ใบอ่อน จิ้มนํ้าพริก เป็นผัก

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2168 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: