เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ปทุมมา

Curcuma alismatifolia Gagnep.
กระเจียว
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 30 - 60 ซม. ใบรูปรีแคบ สีเขียวมีสีม่วงตรงเส้นกลางใบ ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ ใบประดับส่วนล่างสีเขียวอ่อน ใบประดับส่วนยอดสีชมพู อาจมีแต้มสีเขียวอ่อน ขาว หรือชมพูเข้มที่ปลาย กลีบดอกและสเตมิโนดมีสีขาว กลีบปากสีม่วง ส่วนโคนสีขาว อับเรณูสีขาว ไม่มีเดือย
พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมักขึ้นในที่โล่ง หรือป่า ผลัดใบ ในดินปนทรายที่ชุ่มน้ำ ต่างประเทศพบในลาว และกัมพูชา
ช่อดอกอ่อน รับประทานได้ เป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมสูง มีการปรับปรุงพันธุ์และผลิตลูกผสมจำนวนมาก ส่งออกไปหลายประเทศ ในชื่อ “Siam tulip”

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1738 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: