เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

บัวลาย

Curcuma rhabdota Sirirugsa & M.F.Newman
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 25 - 40 ซม. ใบรูปรี ฐานใบมนหรือรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม มีสีเขียวทั้งใบ ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ก้านช่อ ใบประดับรูปไข่ ปลายมน สีแดงเข้มหรือแดงอมนํ้าตาลเป็นแถบตามแนวยาวสลับด้วยแถบสีเขียวอ่อน ใบประดับส่วนยอดสีขาว มีแถบสีแดงเข้มแกมนํ้าตาลกลางแผ่น กลีบดอกสีขาว สเตมิโนดรูปไข่กลับ ปลายมน สีม่วง และมีขีดสีแดงตรงขอบด้านล่าง กลีบปากรูปรี ขอบพับลงด้านล่าง สีม่วง มีรอยขีดสีแดงตรงขอบด้านล่าง อับเรณูไม่มีเดือย
ขึ้นตามริมนํ้า หรือที่ชื้น ในป่าผลัดใบ ในภาคตะวันออก ต่างประเทศพบในลาว และเวียดนาม
ปลูกเป็นไม้ประดับ และไม้ตัดดอก

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1815 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: