เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

ว่านดอกทอง

Elettariopsis wandokthong Picheans & Yupparach
Zingiberaceae
ลำต้นเหนือดินสูง 30 ซม. ใบรูปรีหรือรูปหอก ผิวใบ มีขนเล็กน้อย ช่อดอกออกจากซอกใบ ติดพื้นดิน ใบประดับสีขาว กลีบเลี้ยงสีขาว กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีขาว บริเวณกลางกลีบมีแถบสีเหลือง
ประเทศไทยพบตามป่าทั่วไป ต่างประเทศพบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดอกบานแช่ในนํ้ามัน มีความเชื่อว่าทำให้คนรักใคร่

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2361 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: