เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ตาเหิน

Hedychium ellipticum Hamm ex Sm.
-
Zingiberaceae
พืชอิงอาศัยขึ้นตามซอกหิน หรือคาคบไม้ที่มีมอสปกคลุม ส่วนเหนือดินสูง 40 - 60 ซม. ใบรูปรีแกม รูปขอบขนาน ช่อดอกออกจากปลายยอดตั้งตรง ใบประดับสีเขียว ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีขาว แคบยาว กลีบปากสีขาว ก้านชู เกสรเพศผู้สีเหลือง ยื่นยาวพ้นกลีบดอก อับเรณูสีส้มเหลือง
พบในป่าดิบเขาที่มีร่มเงาของภูเขาหินทราย และภูเขาหินปูนในภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทย ต่างประเทศพบที่ภูมิภาคหิมาลัยตะวันออก และพม่า
เหง้า ใช้รักษาอาการปวดท้อง ดอกอ่อน ใช้รับประทาน
-

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1895 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: