เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ว่านดักแด้

Stahliathus campanulatus Kuntze
Zingiberaceae
พบในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกระจายพันธุ์ในกลุ่มประเทศแถบอินโดจีน
พบบริเวณพื้นที่ชื้นในเขาหินปูน แถบจังหวัดลพบุรีและสระบุรี เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย
เหง้า กินเป็นยาขับลม แก้ปวดท้อง แก้ท้องเสียแก้โรคกระเพาะ แก้ปัสสาวะขัด ใบ กินเป็นอาหาร

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2999 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: