เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ขิง

Zingiber citriodorum Theilade & Mood
Zingiberaceae
เหง้าใต้ดินภายในสีเหลือง ลำต้นเหนือดินสูงประมาณ 50 ซม. ทั้งต้นมีกลิ่นคล้ายมะนาว ใบรูปรีแกมขอบขนาน สีเขียว เป็นมัน ท้องใบสีเทาหม่น ช่อดอก เกิดจากเหง้า ช่อตั้งตรง ใบประดับอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง กลีบดอกและกลีบปาก สีขาว บอบบาง
ในประเทศไทยพบเป็นพืชปลูกในสวนครัวทางภาคเหนือตอนบน
เหง้า กินเป็นผักกับยำหน่อไม้

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

33591620 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: