เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ขิงกระต่าย

Zingiber junceum Gagnep.
Zingiberaceae
ต้นสูง 0.4 - 1.3 ม. ใบรูปแถบยาว ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอกเกิดที่เหง้าหรือที่ปลายยอด ลำต้นเทียม ใบประดับสีเขียวหม่นหรือมีสีแดงเจือ กลีบดอกสีเหลืองสด สเตมิโนดสีเหลืองอ่อน กลีบปากสีเหลืองสด อับเรณูสีเหลืองอ่อน จะงอยอับเรณูสีเหลืองสด
พบทั่วไปในป่าผลัดใบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับทานช่อดอกอ่อน เป็นผักสดกับนํ้าพริก

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

3749 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: