เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ขิงขาว

Zingiber niveum Mood & Theilade
Zingiberaceae
ลำต้นเหนือดินสูง 0.8 - 2 ม. ใบรูปแถบหรือรูปใบหอก ผิวใบมีนวล ช่อดอกออกจากเหง้า ช่อตั้งตรง ใบประดับสีขาว ขาวปนเขียว หรือขาวปนชมพู เปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อแก่ กลีบเลี้ยงและหลอดกลีบดอกสีขาว แฉกกลีบดอก กลีบปาก และเกสรเพศผู้สีเหลืองสด
ประเทศไทยพบในป่าผลัดใบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างประเทศพบที่ลาว
ช่อดอกอ่อน รับประทานลวกสุกและสด

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

13457 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Zingiber niveum Mood & Theilade ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: