เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ปุดหวาน

Zingiber wrayi Prain ex Ridl.
Zingiberaceae
ลำต้นเหนือดินสูงได้ถึง 2 ม. ใบรูปใบหอก ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อย ช่อดอกออกจากเหง้า ใบประดับสีแดงหรือแดงอมเขียว ปลายโค้งลงขอบเป็นคลื่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวครีม กลีบปากสีขาวครีม มีลายสีม่วงเข้ม เกสรเพศผู้สีขาวครีม จะงอยอับเรณูสีม่วงเข้ม รังไข่มีขน
ประเทศไทยพบเป็นไม้พื้นล่างในป่าดิบชื้น จังหวัดนราธิวาส ต่างประเทศพบที่มาเลเซีย
เหง้าอ่อน กินเป็นผักแนมนํ้าพริก

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2760 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: