เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Mar 2017

เอื้องมัจฉานุ

Dendrobium farmeri Paxton
Orchidaceae
กล้วยไม้อิงอาศัย แตกกอ มีลำลูกกล้วยรูปแท่ง ผิวเป็นร่อง มี 4 สัน ตั้งตรง โคนลำคอดเรียว ยาว 13 - 17 ซม. ใบ รูปรี กว้าง 3 - 4 ซม. ยาว 6 - 8 ซม. จำนวน 3 - 5 ใบ ออกที่ปลายลำ ดอก ออกเป็นช่อห้อยลง ดอกย่อย จำนวน 10 - 20 ดอก ขนาดเมื่อบานเต็มที่ 2.5 ซม. ก้านดอก สีขาว ยาว 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว เจือสีชมพูที่ปลายกลีบ กลีบปากมีแต้มกลมสีเหลืองเข้ม ปลายกลีบสีขาว
Epiphyte, sympodial, pseudobulbs 4 angles, erect, 13 - 17 cm long with 3 - 5 leaves at apex. Leaves elliptic, 3 - 4 cm width, 6 - 8 cm length. Inflorescence terminal, pendulous 10 - 20-flowered. Flowers lax, 2.5 cm across, pedicels 1.5 cm long, sepals and petals white with pink tint at apex, lip white with dull yellow patch, apex white.
C Himalaya to Malaysia: Hill evergreen forest almost throughout the countryexcept the central and north-eastern, blooming during February - March.
พบตามป่าดิบเขาเกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคกลางและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

4886 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: