เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Mar 2017

กำปองดิน

Geodorum recurvum (Roxb.) Alston
ว่านจูงนาง อึ่งเปาะ ว่านถอนพิษ
Orchidaceae
กล้วยไม้ดิน สูง 15 - 20 ซม. ลำลูกกล้วยค่อนข้างกลม ใบ แผ่รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 5 - 9 ซม. ยาว 8 - 20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ จากโคนกอ สูง 10 - 15 ซม. ดอกย่อยจำนวน 8 - 15 ดอก เรียงแน่นเป็นพุ่มกลมสีขาวเป็นเส้นที่กลางกลีบปาก และโคนเส้าเกสร ขนาดเมื่อบานเต็มที่กว้าง 1.7 ซม.
Terrestrial orchid, 15 - 20 cm tall, pseudobulbs nearly spheroid. Leaves oblong-elliptic, apex acute, 8 - 20 cm long, 5 - 9 cm wide. Inflorescences erect from base of pseudobulb, 10 - 15 cm long, 8 - 15-flowered, dense at terminal. Flowers white sepals and petals rarely with a faint greenish hue, proximal part of lip white with purplish-red to orange markings, distal part yallow, 1.7 cm across.
พบทั่วประเทศตามป่าผลัดใบชื้น หรือป่าดิบเขา ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
Mixed deciduous forest and hill evergreen forest in every region, blooming in May - June.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1454778983 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
2 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
3 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
4 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
5 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
6 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
7 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
8 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
9 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
10 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
11 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
12 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
13 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
14 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
15 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
16 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
17 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
18 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
19 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
20 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
21 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
22 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
23 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
24 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
25 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
26 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
27 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
28 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
29 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
30 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE
31 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: