เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Mar 2017

นางอั้วกลีบเดี่ยว

Habenaria malintana (Blanco) Merr.
นางอั้วขาวมาลิน
Orchidaceae
กล้วยไม้ดิน มีหัวใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง สูง 25 - 35 ซม. ใบ รูปรีแคบกว้าง 3 - 4 ซม. ยาว 8 - 10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด ขนาดเมื่อบานเต็มที่ 1.3 - 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว ขอบกลีบหยัก กลีบเลี้ยงกลางและกลีบดอกฟอร์มตัวรูปร่างคล้ายหมวกครอบ กลีบปากสีขาว รูปหอก ปลายสอบ โคนกลีบไม่มีเดือย
Terrestrial with underground tubers, stem erected, 25 - 35 cm tall, included terminal inflorescence. Leaves narrowelliptic, alternate, 3 - 4 cm wide, 8 - 10 cm long. Flowers white with green pedicels, 1.3 - 1.5 cm across, lip lanceolate, spur absent.
พบตามป่าเบญจพรรณและป่าสนเขา ที่ระดับความสูง 300 - 1,300 ม. ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
C Himalaya to S China and Indochina, Philippines, East Timor: Deciduous and pine forest at 300 - 1,300 m alt. in northern and northeastern, blooming during July - September.

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

2558 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: