เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Jan 2020

แคคตัสเปรูเวียนโอล์ดแมน

Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose
Cactus lanatus Kunth, Cephalocereus dautwitzii (F. Haage) Houghton
Peruvian Old Man Cactus
CACTACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1.5-7 เมตร ลำต้นรูปทรงกระบอก ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างได้ถึง 20 ซม. มีสัน 18-25 สัน หนาม รูปรี เรียงห่างกัน 7-10 มม. มีขนและหนามสีขาวหรือสีเหลืองปกคลุม หนามกลางไม่มีหรือมี 1 อัน ยาว 1-2.5 ซม. หนามรัศมี มี 30-40 อัน รูปเข็ม แผ่ออก สีแดงหรือสีน้ำตาลอมเหลือง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเทา ยาว 3-8 มม. ดอก ออกบริเวณกระจุกขนด้านข้างลำต้น กว้าง 4-5 สัน ยาวได้ถึง 1 เมตร มีหนามสีน้ำตาลหรือสีเทาและขนสีขาว ดอกบานกลางคืน รูปกรวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม. ยาวได้ถึง 5.5 ซม. สีขาวถึงสีม่วง ผลสดฉ่ำน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. สีแดงอมม่วง มีรสหวาน กินได้ เมล็ด มีขนาดเล็กมาก สีดำ มันเงา
มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเอกวาดอร์ เปรู
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1459 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
2 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
3 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
4 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
5 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
6 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
7 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
8 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
9 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
10 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
11 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
12 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
13 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
14 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
15 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
16 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
17 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
18 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
19 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
20 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
21 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
22 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
23 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
24 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
25 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose CACTACEAE
26 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose ลานาตา CACTACEAE
27 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose ลานาตา CACTACEAE
28 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose ลานาตา CACTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: