เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Mar 2020

กล้วยป่า

Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds
-
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.5-3.5 เมตร กาบลำต้นด้านนอกมีปื้นดำ ส่วนด้านในสีแดงคล้ำ ก้านใบเปิดมีครีบสีชมพูอมแดง หลังใบมีนวลมาก ใบชูขึ้น ตำแหน่งโคนใบสองข้างไม่เท่ากัน ก้านช่อดอกมีขนอ่อนปกคลุม กาบปลีสีแดงเข้ม ม้วนงอชัดเจน ดอกย่อยมีก้านดอกสั้น ขนาดผลเล็ก มี 10 – 16 ผลต่อหวี และมี 5-7 หวีต่อเครือ เนื้อผลสีขาว มีเมล็ดจำนวนมาก
พบทั่วทุกภาคของไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย
ใช้ปลีทำอาหาร ใบห่อของ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

51371 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: