เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Mar 2020

กล้วยหักมุก

Musa (ABB Group) ‘Hak Muk’
กล้วยหักมุกทอง, กล้วยส้ม
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.5 – 3.5 เมตร กาบลำต้นมีประดำบ้าง มีนวลมาก ก้านใบมีร่องแคบ เส้นกลางใบสีเขียว ก้านช่อดอกไม่มีขน กาบปลีสีแดงเข้ม ม้วนงอขึ้น เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 16 ผล ผลขนาดใหญ่ กว้าง 4.5 -5.0 ซม. ยาว 11 – 19 ซม. ผลมีเหลี่ยมชัดเจน ก้านผลยาว มีเปลือกหนา ผลสุกสีเหลืองอมน้ำตาล เนื้อสีส้ม พบเมล็ดบ้างแต่น้อยมาก
พบปลูกทั่วทุกภาคของไทย
ไม่นิยมรับประทานสด มักนำมาเผา และนิยมทำเป็นกล้วยฉาบ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1452 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: