เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Mar 2020

กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี

Musa (ABB group) ‘Namwa Tanao Si’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงไม่เกิน 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางต้นมากกว่า 15 ซม. กาบลำต้นสีเขียวอ่อน มีประ ดำเล็กน้อย ก้านใบมีร่องค่อนข้างแคบ ก้านช่อดอกไม่มีขน กาบปลีสีแดงคล้ำอมม่วง รูปไข่ มักม้วนงอขึ้น มีนวลปกคลุม เครือหนึ่ง มี 7 – 10 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 16 ผล ผลมีเหลี่ยม ก้านผลยาว เนื้อสีขาวมีรสหวาน มักไม่มีเมล็ด
จังหวัดราชบุรี
รับประทานผล
-
-

1622 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: