เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Mar 2020

กล้วยลังกา

Musa (ABB group) ‘Langka’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3 - 3.5 เมตร กาบลำต้นสีเขียว มีประสีน้ำตาลประปราย ลำต้นมีนวลปกคลุมปานกลาง ก้านใบเปิดเล็กน้อย ก้านช่อดอกมีขนเล็กน้อย กาบใบรูปไข่ยาวสีม่วงอมเทาเจือสีแดง มีนวลปกคลุม มักม้วนขึ้นเล็กน้อย เครือหนึ่งมี 7-12 หวี หวีหนึ่งมี 15 – 20 ผล ผลคล้ายกล้วยน้ำว้า แต่สีเนื้อออกชมพู รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีเมล็ด
พบทางภาคใต้ของประเทศไทย
บริโภคผลสุก
-
-

31736 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: