เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Mar 2020

กล้วยหิน

Musa (ABB Group) ‘Hin’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3.5-4.0 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. กาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว ไม่มีประดำ มีไขมาก กาบลำต้นด้านในสีเขียวอ่อน ก้านใบปิด มีสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียว ก้านเครือและปลีห้อยลง ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างป้อม ปลายสีเหลืองและมน มีไข ไม่ม้วน ด้านบน สีม่วงแดง มีนวลมาก ด้านล่างสีแดงเข้ม การจัดเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก เครือหนึ่งมีน้อยกว่า 7-10 หวีขึ้นไป หวีหนึ่งมี 10-15 ผล ผลรูปร่างคล้ายกล้วยหักมุกและขนาดใกล้เคียงกันแต่จุกสั้นมาก เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อแน่น เหนียว ไม่มีเมล็ด มักนำมาต้มหรือทำกล้วยบวชชีจะอร่อยมาก
ภาคใต้
ไม่นิยมรับประทานผลสดมักนำมาต้มบวชชี และนำมาแปรรูปเป็นกล้วยทอดกรอบ
-
-

2576 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: