เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Mar 2020

กล้วยนมหมี

Musa (ABB Group) ‘Nom Mi’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงไม่เกิน 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. กาบลำต้นด้านนอกสีเขียว มีประสีดำปานกลาง ตรงโคนมีสีเขียวอมชมพู กาบลำต้นด้านในสีชมพู ก้านใบปิดมีร่องแคบมาก มีปีกสีเขียวปนชมพูอ่อน เส้นกลางใบสีเขียว ก้านดอกมีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างป้อม ปลายแหลมและม้วนขึ้น ด้านบนสีม่วงแดง ด้านล่างสีแดงเข้ม การเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก เครือห้อยลง เครือหนึ่งมีประมาณ 7-8 หวีขึ้นไป หวีหนึ่งมี 10-16 ผล ผลมีขนาดใหญ่กว่ากล้วยหักมุก มีความยาวประมาณ 20 ซม. มีเหลี่ยม มีจุกใหญ่และมีก้านเกสรติด ผลสีเขียวแตกลายงาทั้งทางยาวและขวางเมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อสีเหลือง มีรสหวาน ไม่มีเมล็ด
ภาคใต้
รับประทานผล ทำกล้วยทอดกรอบ
-
-

1939 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: