เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยน้ำว้าด่าง

Musa (ABB Group) ‘Namwa Dang’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมมีสูงไม่เกิน 3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15 ซม. กาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอ่อน ก้านใบมีร่องค่อนข้างแคบแผ่นใบด่างสีขาวเขียว ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับรูปค่อนข้างป้อม ม้วนงอขึ้น ปลายมน เครือหนึ่งมี 5-7 หวี หวีหนึ่งมี 10-16 ผล ผลใหญ่กว่ากล้วยไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10- 13 ซม. มีเหลี่ยม ก้านผลยาว
พบปลูกในบางพื้นที่
รับประทานผลและปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

3687 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: