เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยเขียวปากช่อง

Musa (AAA Group) ‘Khiao Pak Chong’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงกว่า 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเทียมประมาณ 15 ซม. กาบลำต้นเทียมมีสีเขียวจัด มีประดำเล็กน้อย มีไขปานกลาง ด้านในสีเขียวอ่อน ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้างและมีปีกสีชมพู เส้นกลางใบสีเขียว ก้านช่อดอกมีขนอ่อน ๆ ปานกลาง ลักษณะของใบประดับ รูปไข่ค่อนข้างยาว สีด้านบนสีแดงอมม่วง มีนวลปานกลาง ปลายแหลม ม้วนขึ้น เครือหนึ่งมีประมาณ 8 -10 หวี หวีหนึ่งมี 15-20 ผล ผลคล้ายกล้วยหอมผลสั้น ปลายผลเรียว มีจุก ผลเมื่อสุกงอมจะไม่เละ
ภาคอีสาน
รับประทานผล
-
-

1960 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: