เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยน้ำว้า

Musa (ABB group) ‘Nam Wa’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3.0-3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. โคนกาบลำต้นเทียมมีสีชมพู มีจุดปื้นเล็กน้อย ไม่มีนวล กาบด้านในสีขาว โคนก้านใบมีปีกใหญ่ ขอบก้านใบปิด ขอบก้านใบสีน้ำตาล เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน ก้อนช่อดอกไม่มีขน ใบประดับรูปไข่แต่ค่อนข้างป้อม สีด้านบนสีแดงอมเทา มีนวล สีด้านล่างสีแดง ปลายใบประดับแหลม ปลายม้วน การเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก ดอกมีก้านสั้น ผลขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้าชนิดอื่น หวีหนึ่งมีประมาณ 17 ผลหรือมากกว่า 16 ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 10 หวี ผลป้อม ทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม เปลือกสีเหลืองเมื่อสุก เนื้อสีขาว มีไส้สีขาวอาจจะมีสีเหลืองอ่อนปน บางครั้งมีเมล็ด แต่ไม่มาก เมล็ดแข็งสีดำ
ภาคเหนือ
รับประทานผล
-
-

1617 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: