เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยขนุน

Musa (ABB group) ‘Kha Nun ’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงประมาณ 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว มีปื้นดำที่คอใบ มีนวลเล็กน้อย กาบด้านในสีเขียวอ่อนมีปื้นแดง ลักษณะต้นอ่อน ลำต้นสีเขียว ไม่มีปื้นที่ลำต้น ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบสีเขียวขอบแดง ลักษณะใบกว้าง โค้งลง โคนใบมน ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างเท่ากัน ก้านช่อดอกมีขน ลักษณะของใบประดับยาวปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนเล็กน้อย ใบประดับด้านนอกสีม่วงแดง ด้านในโคนใบประดับสีเหลือง ด้านในปลายใบประดับสีแดง ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งงอลง ดอกมีก้านดอกสั้น ขนาดผลใหญ่ยาว ปลายผลมีจุกเป็นจีบยาวชัดเจน การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 18-20 ผล ผลดิบมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกมีสีเขียวอมเหลือง รสชาติหวานเล็กน้อย มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ายกลิ่นขนุน ไม่มีเมล็ด
ภาคใต้
รับประทานผล
-
-

2029 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: