เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยคอแข็ง

Musa (ABB group) ‘Kho Khaeng ’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2-3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอ่อน มีนวลปานกลาง ก้านใบสีเขียวอ่อน มีร่องแคบ ไม่มีปีก ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีลูกค่อนข้างป้อม กาบปลีสีแดงคล้ำมีนวล ม้วนงอขึ้น เครือหนึ่งมี 3-5 หวี หวีหนึ่งมี 10-15 ผล ผลรูปป้อม เนื้อผลสีครีม รสหวานคล้ายกล้วยน้ำว้า
พบปลูกในภาคกลาง
รับประทานผล
-
-

1343 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: