เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยน้ำละโว้

Musa (ABB Group) ‘Nam Lawo’
กล้วยน้ำโว้
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3.5-4.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวเข้ม ไม่มีปื้นดำ ไม่มีนวล กาบด้านในสีเหลืองซีดสม่ำเสมอ มีปื้นแดง ก้านใบค่อนข้างปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบสีเขียว ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับค่อนข้างยาว ด้านสีม่วงอมแดง มีไข ด้านในสีแดงเข้มสม่ำเสมอ ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับไม่ทับซ้อนเหลื่อมกัน ดอกมีก้านดอกยาว ผลขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงกระบอก มีเหลี่ยมผล ปลายผลมีจุก การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 10-11 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 16-18 ผล ขนาดผลยาว 15-17 ซม. เส้นรอบวงผล 13-15 ซม. ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อผลสีขาวรสชาติหวานเล็กน้อย เนื้อค่อนข้างแน่น มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีเมล็ดบ่างบางครั้งแต่ไม่มาก
ภาคใต้ของไทย
รับประทานผล
-
-

3596 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: