เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยด่าง

Musa (ABB Group) ‘Kluai Dang’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.0-3.0 เมตร ให้หน่อด่างเมื่อลำต้นใหญ่ขึ้นจะมีสีเขียวอมชมพู แผ่นใบใหญ่ โคนก้านใบสีชมพูอ่อน ปลีสีแดงคล้ำ มีนวล รูปค่อนข้างเรียว เครือหนึ่งมี 4-5 หวี หวีหนึ่งมี 10-16 ผล รูปผลโค้งงอ ปลายสอบเรียว ผิวสีด่างขาวเขียวหรืออมชมพู รสชาติคล้ายกล้วยไข่ แต่มีรสอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด
รับประทานผลสุก และปลูกไม้ประดับ
-
-

118016307 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: