เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยไข่ชุมแพ

Musa (ABB Group) ‘Khai Chumpae’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำที่คอใบ มีนวลเล็กน้อย กาบด้านในสีเขียวและมีปื้นแดง ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบสีอมชมพู ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบมน ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันชัดเจน ใบประดับด้านนอกสีสีม่วงแดง ในประดับด้านในสีแดงอมชมพูสม่ำเสมอ ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกไม้โค้งงอลง ดอกมีก้านดอกค่อนข้างยาว ขนาดผลเล็กสั้นป้อมคล้ายกล้วยน้ำว้า ผลเล็ก ปลายผลมีจุกยาวชัดเจน การเรียงของผลเป็นระเบียบ เวียนด้านเดียวกัน จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 8 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-14 ผล ผลดิบมีสีเขียวอ่อน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับประทานผล
-
-

4180 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: