เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง

Musa (ABB Group) ‘Namwa Mali Ong’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 3.0-3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอมเหลืองเล็กน้อย ไม่มีปื้นดำ ไม่มีนวล กาบด้านในสีเหลืองซีดสม่ำเสมอ มีปื้นแดง ก้านใบค่อนข้างปิด ก้านใบสีเขียวอมแดง ขอบใบสีน้ำตาลแดง มีครีบก้านใบสีเขียว ก้านช่อดอกไม่มีขนอ่อน ๆ ลักษณะของใบประดับค่อนข้างยาว ด้านนอกสีม่วงแดงอมเทา มีไข ด้านในสีแดงเข้มสม่ำเสมอ ปลายใบประดับแหลม สีม่วงแดง ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับไม่ซ้อนกันลึก ดอกมีก้านดอกค่อนข้างยาว ผลขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงกระบอกแต่อ้วนและสั้นกว่ากล้วยน้ำว้าพันธุ์อื่น มีเหลี่ยมผล ปลายผลมีจุก การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 9-10 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 17-18 ผล ขนาดผลยาว 14-15 ซม. เส้นรอบวงผล 12-14 ซม. ผลดิบมีสีเขียว ผลเมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อผลสีขาว รสชาติหวานเล็กน้อย เนื้อแน่น มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีเมล็ดบางแต่ไม่มาก
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับประทานผล
-
-

69869 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: