เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยปิซังแอมเปียง

Musa (AA Group) ‘Pisang Ampiang’
กล้วยอัมเพียง
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม.สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำที่ลำต้นและคอใบ มีนวลเล็กน้อย กาบด้านในสีเขียวอ่อนและมีปื้นแดง ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว คอใบสีอมชมพู ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบหนาสีชมพู ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบเรียว ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างเท่ากัน ก้านช่อดอกมีขน ลักษณะของใบประดับยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับไม่เหลื่อมซ้อนกัน ใบประดับด้านนอกสีม่วงแดง ด้านในโคนใบประดับสีเหลือง ด้านในปลายใบประดับสีแดง ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกสั้น ขนาดผลยาว ปลายผลมีจุกเล็กน้อย การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 6 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-14 ผล ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีเหลือง รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ไม่มีเมล็ด
ภาคใต้ของไทย อินโดนีเซีย
รับประทานผล
-
-

1387 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: