เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยรัตกัทลี

Musa coccinea Andr
กล้วยกัทลี
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงประมาณ 106 ซม. เส้นรอบวงประมาณ 8.5 ซม. การแตกหน่อถี่ ลำต้นสีเขียวปนเหลืองมีประดำบนลำต้นมาก ไม่มีนวล บริเวณโคนต้นสีเขียว ขอบก้านใบตั้งขึ้นไม่มีสีชมพู เส้นกลางใบสีเขียว บริเวณโคนก้านใบมีปีก บริเวณฐานใบไม่เท่ากัน ก้านช่อดอกไม่โผล่ออกมานอกกาบปลี ช่อดอกหรือปลีรูปไข่ชี้ตั้งขึ้น ใบประดับสีแดง มีปลายมน ขอบใบประดับม้วนเข้าหากัน ใบประดับไม่มีนวล กลุ่มดอกตัวเมียบานเมื่อช่อดอกยังไม่โผล่ไม่พ้นกาบใบ จำนวนดอกย่อย 1-2 ดอกต่อช่อดอกย่อย ดอกย่อยกลีบรวมสีส้มเข้ม ปลายกลีบเป็นสีเขียว กลีบรวมจะหุ้มกลีบรวมเดี่ยวปิดสนิท กลีบรวมเดี่ยวบาง รูปร่างคล้ายดาบ ไม่มีรอยหยักบริเวณปลายกลีบ
ภูมิภาคอินโดจีน
เป็นไม้ตัดดอก ไม้ประดับ ใช้จัดสวน
-
-

1424 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: