เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยป่าตะเนาะปูเต๊ะ

Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่าตะเนาะปูเต๊ะ)
กล้วยแข้ (เหนือ) , กล้วยเถื่อน (ใต้), กล้วยลัง (อุตรดิตถ์), กล้วยเม่น (เชียงใหม่)
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูง 2.5-3.5 เมตร กาบลำต้นด้านนอกมีปื้นดำ ส่วนด้านในสีแดงคล้ำ ก้านใบเปิดมีครีบสีชมพูอมแดง แผ่นใบอ่อนมีลายสีม่วงแดงห่างๆ หลังใบมีนวล ใบชูขึ้น ตำแหน่งโคนใบสองข้างไม่เท่ากัน ก้านช่อดอกมีขนอ่อนปกคลุม กาบปลีสีแดงเข้ม มักไม่ม้วนงอ ดอกย่อยมีก้านดอกสั้น ขนาดผลเล็ก มี 10 – 16 ผลต่อหวี และมี 8-12 หวีต่อเครือ เนื้อผลสีขาว มีเมล็ดจำนวนมาก
ภาคใต้ของไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย
ใช้ปลีทำอาหาร ใบห่อของ
-
-

1682 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: