เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยบัวสีชมพู

Musa ornata Roxb.
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงกว่า 2 เมตร กาบลำต้นสีเขียวอมเหลือง มีประดำน้อย มีนวลมาก บริเวณโคนก้านใบมีปีก ก้านช่อดอกเรียบไม่มีขน ช่อดอกหรือปลีตั้งขึ้น กาบปลีสีชมพู คล้ายกลีบดอกบัว ผลขนาดเล็ก ยาวประมาณ 4 ซม. มีเนื้อกินได้แต่ไม่นิยม เครือหนึ่งมีประมาณ 2 หวี แต่ถ้าปลูกในที่อากาศเย็น ผลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมี 7 – 8 หวีต่อเครือได้
ประเทศอินเดีย
นิยมปลูกประดับ ใช้จัดสวน
-
-

1797 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: