เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Mar 2020

กล้วยหอมทองสั้น

Musa (AA Group) ‘Hom Thong Son’
MUSACEAE
ลำต้นเทียมสูงน้อยกว่า 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 15 ซม. กาบลำต้นเทียมด้านนอก มีประดำและไขปานกลางด้านในสีชมพู ก้านใบมีครีบ ครีบสีชมพู เส้นกลางใบสีเขียว เครือออกดอกขนานกับพื้นดินรวมทั้งปลี ก้านเครือมีขนเล็กน้อย ปลีมีใบประดับรูปไข่ยาว สีแดงคล้ำ ปลายแหลม มีไขปานกลางใบประดับม้วนขึ้น เครือหนึ่งมีน้อยกว่า 7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 10-16 ผล เนื้อสีครีม ผลสุกสีเหลืองอมส้มมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้า แต่รูปร่างเหมือนกล้วยไข่ รสหวานมาก ไม่มีเมล็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับประทานผล
-
-

2020 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: